Pressupost

Pressupost2018.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2018-03-02T11%3A35%3A12.406Z/pressupost2018.csv

Contingut:

Orgànica: Tipus d'ingrés d'acord amb la classificació segons estructura organitzativa de l’Ajuntament

Programa: Finalitat i objectiu de la despesa d'acord amb l’Ordre HAP/419/2014, que modifica Ordre EHA/3565/2008

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb el concepte d’ingrés i d’acord amb l’Ordre HAP/419/2014, que modifica Ordre HA/3565/2008

Descripció: Nom de la partida pressupostària

Crèdits inicials: Pressupost inicialment aprovat

Modificacions de crèdit: Modificacions sobre pressupost inicialment aprovat

Crèdits totals consignats: Crèdits inicials més modificacions incorporades

Obligacions reconegudes: Despesa executada pagada o pendent de pagament

Informació addicional

Última actualització Mar 02, 2018
Creat Mar 02, 2018
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.