Entitats vinculades a l'Ajuntament. Ingressos RDF

Pressupost i liquidació d'ingressos de les entitats vinculades a l'Ajuntament.

El pressupost és la principal eina de planificació i control de l'Ajuntament en matèria econòmica, amb detall de la previsió de les despeses i dels ingressos. La modificació de les previsions inicials han de quedar documentades per a cada concepte i, finalment, reflectides en la liquidació del pressupost, que assenyala el grau de compliment o desviació de les previsions inicials. Alhora, el pressupost i la liquidació del pressupost de l'Ajuntament ha d'incloure els de les entitats directament vinculades.

Aquest recurs mostra les dades dels pressupostos, modificacions i liquidacions d'ingressos de les següents entitats vinculades a l'Ajuntament:

  • Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa.

  • Fundació Privada Auditori - Palau de Congressos.

  • Fundació Privada Rafael Masó.

  • Patronat Municipal Call de Girona.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Hisenda
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial