Entitats vinculades a l'Ajuntament. Ingressos

Entitats_ingressos_2017.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2018-05-29T11%3A05%3A01.365Z/entitats-ingressos-2017.csv

Contingut:

Entitat: Nom de l'entitat vinculada

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb el concepte d’ingrés

Descripció: Nom de la partida pressupostària

Previsions inicials: Quantitat inicial prevista al pressupost aprovat per l’exercici

Total modificacions: Diferència entre les modificacions pressupostàries d’augment i disminució sobre les previsions inicials

Previsions totals: Previsió final resultat de creuar la previsió inicial amb el total de modificacions

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat May 29, 2018
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.