Entitats vinculades a l'Ajuntament. Ingressos

Entitats_ingressos_2013.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2016-03-03T09%3A04%3A42.977Z/entitats-vinculades-ajuntament-2013-ingressos.csv

Contingut:

Entitat: Nom de l'entitat vinculada

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb la classificació comptable

Descripció: Denominació de la partida pressupostària

Previsions inicials: Quantitat inicial prevista

Total modificacions: Variació sobre la previsió inicial

Previsions totals: Liquidació final

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat Mar 03, 2016
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.