Entitats vinculades a l'Ajuntament. Ingressos

Entitats_ingressos_2014.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2015-05-26T07%3A39%3A14.771Z/entitats-vinculades-a-lajuntament-ingressos-2014.csv

Contingut:

Entitat: Nom de l'entitat vinculada

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb la classificació comptable

Descripció: Denominació de la partida pressupostària

Previsions inicials: Quantitat inicial prevista

Total modificacions: Variació sobre la previsió inicial

Previsions totals: Liquidació final

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat Oct 11, 2013
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.