Unal Anchelergues, Octavi

Girona?, 1906 - 1983. Fotògraf. Fill del també fotògraf Octavi Unal Ricoma i nebot del fundador de la nissaga Unal, Amis Unal d'Ala. S'inicia en la fotografia ajudant al seu pare a l'establiment fotogràfic de la plaça del Vi

Vegeu:
Unal (família)
Fotografía Unal
Unal d'Ala, Amis
Unal Ricoma, Emili
Unal Ricoma, Octavi


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.