Teixidor, família

Activitat aproximada 1648 - 1717.
Família de pagesos de Vilartolí (Alt Empordà). Els Teixidor entroncaren per via matrimonial amb la família Negre de Castelló d'Empúries, gràcies al matrimoni entre Eugènia Teixidor i Domingo Negre el 1717.

Vegeu també:
Pelagi Negre Pastell
Família Pastell
Família Goy
Família Negre


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.