Sant Domènec de Girona, convent de

1253 - 1835.
Fundat al 1253, gràcies a l'acció del bisbe dominic Berenguer de Castellbisbal i de fra Arnau de Segarra, que ja havien expressat les seves intencions el 1252. També conegut com a convent de l'Anunciació. Va ser un dels convents més importants de la ciutat de Girona i els seus frares predicadors estengueren la seva influència des dels confessionaris, des dels púlpits on predicaven o, entre altres, des de les càtedres que ocupaven. Entre els seus murs hi visqueren personatges de renom com l'inquisidor Nicolau Eimeric, el beat Dalmau Moner o el predicador sant Vicent Ferrer. L'any 1835 els dominics foren exclaustrats i els béns del convent desamortitzats: la nit del 7 d'agost disset frares sacerdots, sis frares llecs i catorze estudiants van abandonar el convent. Posteriorment l'edifici fou convertit en caserna militar i, ja entrat el segle XX, en Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Vegeu també:
Sant Domènec de Peralada, convent de© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.