Salvatella Advocats

Despatx d'advocats fundat per Narcís Salvatella el 1973. Més tard, s'hi incorporaren la seva filla, Mariona Salvatella, i el seu gendre, Josep Marquès. Des d'aquest despatx, encara avui en dia en funcionament, es porten causes de dret mercantil, civil, penal i laboral, així com d'assessorament extrajudicial. L'àmbit d'actuació preferent del despatx són els jutjats de Girona, ja sigui els de primera o segona instància.


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.