Pastell, família

Activitat s. XVII - Activitat s. XIX.
Família d'origen pagès, alguns membres de la qual desenvoluparen professions liberals, com la de notari o advocat. El patrimoni de la família estigué ubicat a l'Alt Empordà, especialment a la zona de Torroella de Montgrí, Perelada i Castelló d'Empúries. A més a més, els Pastell van ser reconeguts amb diferents distincions socials i títols nobiliaris, com el de Cavaller del Comte d'Empúries. Finalment, els Pastell entroncaren amb la família Negre per via matrimonial a final del segle XIX, quan es van casar els cosins germans Enrique Negre Rimbau i Maria Aurora Pastell Negre. L'hereu del matrimoni fou Pelagi, qui unirà les dues branques dels Negre, unint d'aquesta manera el patrimoni Pastell al Negre.

Vegeu també:
Pelagi Negre Pastell
Família Teixidor
Família Goy
Família Negre


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.