Girona SA

1976 - 1992.
Servei d'abastament d'aigua potable a la ciutat de Girona.
El 1869 es va inaugurar l'arribada d'aigües potables a Girona procedents d'una deu d'Aiguaviva. La seu de l'empresa que en tenia la concessió es trobava al carrer Perill de Girona, a l'edifici anomenat de les Aigües (avui seu del Museu del Cinema). L'any 1951 l'Ajuntament procedí a la municipalització del servei. La ciutat va passar a ser propietària de totes les instal·lacions. A partir de l'any 1976 el servei és gestionat per l'empresa d'aigües Girona, SA.
El 1992, es constituí l'empresa mixta Aigües de Girona, SA, que és qui administra actualment el servei, i que està integrada per l'antiga concessionària, Girona, SA i els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. El nom actual de l'empresa és Aigües de Girona, Salt i Sarrià i té les oficines al carrer Ciutadans.

Vegeu també:
Ajuntament de Girona


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.