Escolania del Mercadal

1926-1964.
L'Escolania del Mercadal, amb seu a l'església de Santa Susanna del Mercadal, era un cor de veus blanques format per nens d'entre sis i catorze anys del barri del Mercadal de Girona. Dirigida pel mestre de capella de l'església de Santa Susanna, les seves activitats no es limitaven al cant religiós dins l'àmbit de l'església sinó que també disposava d'un repertori de cant coral que els permetia actuar en festes i celebracions. L'octubre de l'any 1923 mossèn Ferran Forns, acabat de sortir del seminari, va entrar com a organista i mestre de capella a la parròquia del Mercadal, assumint la direcció de l'escolania. Va ocupar aquest càrrec durant més de quaranta anys, fins el 1964, moment en què va passar la direcció a mossèn Emili Guerrero. Durant aquests anys, les activitats de l'Escolania del Mercadal van anar més enllà de l'aprenentatge musical i la formació de joves cantaires. A les nombroses sortides per cantar en actes diversos, s'hi van afegir excursions pel territori més proper, festes de final de curs i altres activitats organitzades per mossèn Ferran Forns.


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.