Botet Sisó, Joaquim

Arqueòleg, numismàtic i historiador gironí. Fou director de Lo Geronès i del diari La Renaixença, de Barcelona; president de l'Associació Literària de Girona, acadèmic de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l'Academia de la Historia de Madrid. Col·laborà en la Revista de Gerona, Lo Rat Penat, La Gramalla, L'Avenç, i La Il·lustració Catalana. Publicà un dels primers treballs moderns importants sobre Empúries: Noticia histórico-arqueológica de Emporion (1879) i Sarcófagos romano-cristianos esculturados que se conservan en Cataluña (1895). Redactà el volum dedicat a la província de Girona de la Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesc Carreras i Candi. Però la seva obra bàsica, encara avui no superada com a visió de conjunt, és: Les monedes catalanes (1908-1911), premi Martorell del 1907. Publicà també Condado de Gerona. Los condes beneficiarios (1890) i Cartoral de Carles Many (1905-1909).


Biografia (Viquipèdia)


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.