Ajuntament de Sant Daniel

Municipi d'origen medieval, l'antic terme del qual comprèn la vall de Sant Daniel. Els seus orígens cal situar-los entorn del monestir fundat per la comtessa Ermessendis, esmentat ja al 1018 i al voltant del qual s'anà concentrant la població. Tanmateix, els primers documents conservats del fons municipal daten de 1862.
El municipi estava format per tres nuclis: Sant Daniel, Vila-roja i Montjuïc, que al segle XIX formaven tres districtes. Durant els anys de la Guerra Civil de 1936-1939 canvià el nom pel de "Vall del Galligants".
El 5 de juliol de 1958 se signà l'acta d'annexió a la ciutat de Girona, juntament amb els municipis de Santa Eugènia de Ter i Palau-sacosta, annexió que es feu efectiva l'any 1963.

Vegeu també:
Ajuntament de Girona


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.