Fons Ràdio Girona

Conjunt de documentació sonora generat per les emissions de Ràdio Girona des de l'any 1959 fins a l'any 2004. Consta de 913 enregistraments sonors en diferents formats: 120 cintes magnetofòniques, 141 DAT (Digital Audio Tape), 284 CDs, 350 cassets, 8 Mini Disk i 10 discos negres. Són programes de producció pròpia emesos per Ràdio Girona, des d'informatius diaris, a programes d'entreteniment, música, esports, etc. Alguns dels documents són talls de veu de personatges destacats que s'han conservat per a reutilitzar en altres continguts, com les veus de Salvador Dalí o Josep Pla. Inclou fotografies de les activitats de la cadena. Des de l'any 2009 es transfereixen periòdicament a l'Arxiu Municipal els fitxers digitals d'àudio corresponents al programa l'Hora L. En l'actualitat (31 de desembre de 2014) són un total de 1.323 fitxers. El fons també conté 2.900 fotografies i documentació textual relacionada amb l'administració de l'emissora de ràdio i la realització dels programes.

Anys extrems: 1959-2004
Tipus de document:
- Document sonor
- Fotografia
- Text
Volum: 913 enregistraments (120 cintes magnetofòniques, 141 DAT, 284 CDs, 350 cassets, 8 Mini Disk i 10 discos negres)
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)

Catàleg (CSV)

             Cercar documents al fons© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.