Fons Ràdio Cadena - La Voz de Gerona

Conjunt de documentació generat per l'emissora Ràdio Cadena La Voz de Gerona en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, que comprèn la gestió econòmica, administrativa, del personal i, també, la programació d'antena.

Anys extrems: 1963-1988
Tipus de document:
- Text
- Document sonor
Volum: 6,97 metres lineals de documentació textual i 220 cintes de so
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (PDF)

Inventari (CSV)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.