Junta de Reials Obres

Documentació generada per la Junta de Reales Obras, creada el 7 de juny de 1737 per actuar en representació de l'autoritat reial.
El fons conté la documentació derivada de les funcions de la Junta, que eren les d'executar i controlar les obres en fortificacions, edificis militars, construccions de defensa i d'avituallament

Anys extrems: 1737-1766
Tipus de document:
- Text
Volum: 0,5 metres lineals
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.