Fons Foto Lux

Conjunt de documentació, eminentment fotogràfica, generat pels fotògrafs Joan Barber i Garriga, Joan Pereferrer i Mateu i Joan Sabench en l'exercici de la seva activitat professional.

Anys extrems: 1915-1988
Tipus de document:
- Fotografia
- Pel·lícula
Volum: 96.696 fotografies i 10 pel·lícules
Accés: públic

Accedir a la descripció ISAD(G)

Catàleg de fotografies (CSV)

Catàleg de pel·lícules (CSV)

               Cercar documents al fons© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.