Fons Escola Pública de Sant Daniel

Conjunt de documentació produït per l'Escola Pública de Sant Daniel, ja documentada des de finals del segle XIX i que canvià d'emplaçament l'any 1916. El fons està format per documentació generada per la pràctica i gestió administrativa d'un centre d'ensenyament rural, des de l' admissió i control d'alumnes a la gestió econòmica, però també relativa a campanyes sanitàries i alimentàries a les escoles.
Alguns expedients d'alumnes contenen fotografies mida carnet.

Anys extrems: 1939 - 1978
Tipus de document:
- Text
- Fotografia
Volum: 0,90 metres lineals
Accés: públic / restringit© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.