Fons Josep Buil Mayral

Documentació generada pel fotògraf Josep Buil i Mayral, essencialment en l'exercici de la seva activitat professional, però també en l'àmbit particular.

Anys extrems: 1951-1975
Tipus de document:
- Fotografia
Volum: 2.125 fotografies
Accés: públic

Accedir a la descripció ISAD(G)

Catàleg (CSV)

             Cercar documents al fons© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.