Fons Antoni Varés Martinell

Documentació generada per Antoni Varés i Martinell en l'àmbit de la seva activitat professional com a publicista i cartellista i, també, derivada de la seva afició pel món del cinema.

Anys extrems: 1930-1965
Tipus de document:
- Fotografia
- Pel·lícula
- Cartell / document gràfic
Volum: 96 pel·lícules, 821 fotografies i 782 cartells i altre material gràfic
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)

Catàleg de pel·lícules (CSV)

Catàleg de fotografies (CSV)

Catàleg de l'obra gràfica (PDF)

Catàleg de l'obra gràfica (CSV)

             Cercar documents al fons© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.