Fons Aigües de Girona

Conjunt de documentació generat per l'empresa d'aigües Girona, SA, que s'ocupava de la gestió de l'abastament d'aigua potable a la ciutat de Girona. El fons està format majoritàriament per llibres de comptabilitat, llibres de caixa, manaments d'ingrés i de pagament, estadístiques, inventaris de material, plànols, entre d'altres tipus.

Anys extrems: 1976 - 1988
Tipus de document:
- Text
- Plànol / mapa
- Fotografies
Volum: 15,60 metres lineals (no estan comptabilitzats plànols ni fotografies)© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.