Concurs de mapping

En el marc del Festival Internacional de Mapping de Girona s'engloba la 1a convocatòria Internacional de projectes de mapping de Girona.
Aquesta convocatòria té tres categories:

1. Categoria professional

    Aquesta categoria està oberta a empreses i professionals dedicats al món audiovisual i del mapping. No hi ha restricció d'edat ni de nacionalitat, si bé el responsable del projecte ha d'ésser major d'edat en el seu país d'origen.

2. Categoria oberta

    Aquesta categoria està oberta a persones no professionals. Les empreses i els professionals del sector estan exclosos d'aquesta categoria. No hi ha restricció d'edat ni de nacionalitat, si bé el responsable del projecte ha d'ésser major d'edat en el seu país d'origen.

3. Categoria educativa

    Aquesta categoria està oberta a tots els alumnes de 5è i 6è de primària, així com els d'ESO, de les escoles i instituts de la ciutat de Girona