Girona 2014: 1 congrés, 3 esdeveniments

L'Ajuntament de Girona, a través del seu Arxiu Municipal, acollirà i organitzarà la 2a Conferència Anual del Consell Internacional d'Arxius que tindrà lloc el mes d'octubre de 2014, tal com va aprovar l'Assemblea General del Consell Internacional d'Arxius, reunida el 24 d'agost de 2012 a la ciutat australiana de Brisbane.

Aquest esdeveniment coincidirà amb la celebració de la 9a Conferència Europea d'Arxius (ECA) que organitza cada quatre anys la branca europea del Consell Internacional d'Arxius (EURBICA).

També tindran lloc, en les mateixes dates, les 13es Jornades Imatge i Recerca que organitza de forma biennal el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona juntament amb l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), i que estan dedicades principalment als documents fotogràfics i audiovisuals.

Tots tres esdeveniments s'agrupen sota un títol comú: Arxius i Indústries Culturals, amb l'objectiu d'encerclar el debat en un tema cabdal per als arxius com és la potencialitat de la documentació conservada als arxius com a recurs per a la creació i el consum de cultura entre la ciutadania.

Arxius i Indústries Culturals

Els arxius de tot el món custodien una enorme quantitat de documents textuals, gràfics, cartogràfics, fotogràfics i audiovisuals que constitueixen la matèria amb la qual s'ha format la memòria de la humanitat. Els arxius han estat tradicionalment els encarregats de preservar i organitzar aquesta documentació per donar resposta a les necessitats d'administració dels pobles i fer possible la investigació històrica. Però a més, la documentació custodiada en els arxius pot tenir altres usos com és la creació de productes de consum en l'àmbit cultural.

La digitalització dels fons documentals ha permès la creació de múltiples recursos culturals accessibles a través d'Internet i d'altres xarxes de comunicació que poden esdevenir un nucli central d'interès per a les empreses i els consumidors. Cal conèixer, doncs, la potencialitat d'aquesta documentació per donar resposta a les necessitats dels agents que generen productes culturals i a les demandes de consum entre la ciutadania.

Per això s'han d'establir estratègies d'innovació, tant en el tractament i organització de la documentació, com en la seva difusió i explotació, mitjançant fórmules legals que respectin els drets de propietat intel·lectual i, en definitiva, replantejar el paper dels arxius en la Societat de la Informació i el Coneixement.

Aquest és un dels objectius del Congrés d'Arxius que, organitzat per l'ICA (EURBICA) i l'Arxiu Municipal de Girona, se celebrarà a la ciutat de Girona el 2014.

El Congrés centrarà el debat en aquests temes des de tres punts de vista:

Seguiu-nos a:

YouTube

Mapa del web:

» Inici

» Presentació:   Salutació alcalde | Salutació de l'arxiver | Girona 2014 | El comitè científic | El comitè local

» ICA:   Invitació del president | Qué és l'ICA | EURBICA

» Programa

» Ponents

» Comunicacions

» Inscripcions

» Girona

» Patrocinadors

» Contacte

Ajuntament de Girona

© 2022 Ajuntament de Girona | Placeta de l'Institut Vell, 1 - 17004 GIRONA | Tel. 972 221 545 | Contacte

Ajuntament de Girona ICA