Què és l'ICA

Logo ICA

El Consell Internacional d'Arxius (ICA) és una organització no governamental que es dedica a fomentar i vetllar pel desenvolupament dels arxius a escala mundial. Els arxius, com a principals custodis de les activitats i negocis humans, són la garantia dels drets dels ciutadans i dels estats, i són essencials per a la democràcia i la bona administració. Els arxius tenen també un paper cabdal en la salvaguarda de la memòria de la humanitat, ja que conserven els testimonis del seu passat.

L'ICA és una organització descentralitzada i finançada pels seus membres, la qual es regeix per una assemblea general i una comissió executiva. Està dividida en diverses branques que agrupen els professionals d'una mateixa regió, així com seccions, comitès i grups de treball que agrupen els diferents sectors professionals. L'ICA compta amb aproximadament 1.500 associats en més de 190 països i territoris.

Seguiu-nos a:

YouTube

Mapa del web:

» Inici

» Presentació:   Salutació alcalde | Salutació de l'arxiver | Girona 2014 | El comitè científic | El comitè local

» ICA:   Invitació del president | Qué és l'ICA | EURBICA

» Programa

» Ponents

» Comunicacions

» Inscripcions

» Girona

» Patrocinadors

» Contacte

Ajuntament de Girona

© 2022 Ajuntament de Girona | Placeta de l'Institut Vell, 1 - 17004 GIRONA | Tel. 972 221 545 | Contacte

Ajuntament de Girona ICA