Filtres

Organitzacions: Hisenda Grups: Sector públic

Resultat de la cerca: 6 conjunts de dades

  • Pressupost

    Pressupost de despeses anuals.
  • Ingressos del pressupost

    Pressupost i liquidació d'ingressos de l'Ajuntament. El pressupost és la principal eina de planificació i control de l'Ajuntament en matèria econòmica, amb detall de la...
  • Despeses del pressupost

    Pressupost i liquidació de despeses de l'Ajuntament. El pressupost és la principal eina de planificació i control de l'Ajuntament en matèria econòmica, amb detall de la...
  • Entitats vinculades a l'Ajuntament. Ingressos

    Pressupost i liquidació d'ingressos de les entitats vinculades a l'Ajuntament. El pressupost és la principal eina de planificació i control de l'Ajuntament en matèria...
  • Entitats vinculades a l'Ajuntament. Despeses

    Pressupost i liquidació de despeses de les entitats vinculades a l'Ajuntament. El pressupost és la principal eina de planificació i control de l'Ajuntament en matèria...
  • Endeutament municipal

    Nivell d'endeutament municipal. El nivell d’endeutament mesura la necessitat de finançament extern per a poder fer front a les despeses, una vegada utilitzats els recursos...