Retribucions del personal segons categories

RetribucionsConveni_2015.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2016-02-17T12%3A35%3A35.810Z/retribucionsconveni-2015l.csv

Contingut:

Grup: Tipus de classificació professional

Plaça: Denominació del lloc de treball

CD: Complement de destinació. Aquest complement té uns mínims i uns màxims per a cada grup o categoria que es regula al conveni. Estan regulats RD 364/1995. (A1: mínim: 20 màxim 30 - A2: 16-26 - C1: 11-22 - C2: 9-18 - E (AP): 7-14 )

S.Base: Sou base

C.Desti:Complement de destinació. És el corresponent al nivell del lloc de treball

Resp: Complement de responsabilitat

Perillositat: Complement de perillositat E.D.T: Especial dificultat tècnica

Incompatibilitats

C.E.G: Complement específic general

Total

Informació addicional

Última actualització Feb 17, 2016
Creat Feb 17, 2016
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.