Retribucions del personal segons categories RDF

Retribucions del personal de l'Ajuntament de Girona segons categories.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d’Hisenda i Règim Interior. Règim Interior. Recursos Humans.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.