Retribucions del personal segons categories

RetribucionsConveni_2016.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2016-05-17T11%3A11%3A41.716Z/retribucions-per-lloc2016.csv

Contingut:

Grup: Tipus de classificació professional

Plaça: Denominació del lloc de treball

CD: Complement de destinació. Aquest complement té uns mínims i uns màxims per a cada grup o categoria que es regula al conveni. Estan regulats RD 364/1995. (A1: mínim: 20 màxim 30 - A2: 16-26 - C1: 11-22 - C2: 9-18 - E (AP): 7-14 )

S.Base: Sou base

C.Desti:Complement de destinació. És el corresponent al nivell del lloc de treball

C.Especific: Serà únic per cada lloc de treball i en retribuirà les condicions particulars en atenció a diversos factors: especial dificultat tècnica, grau de dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, nocturnitat, penositat, festivitat i d’altres que es poguessin determinar.

Total

Informació addicional

Última actualització May 17, 2016
Creat May 17, 2016
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.