Ajuntament de Girona

Incursió al fons d'art contemporani de l'Ajuntament de Girona

Des de la creació del Museu d'Història de Girona s'ha treballat per la conservació i exposició dels fons patrimonials existents al mateix temps que es vetllava per enriquir aquests fons a través de les adquisicions, ja siguin donacions de particulars, compres o dipòsits. Durant aquests anys, han passat a formar part del patrimoni municipal milers de peces, moltes de les quals són objectes o documents d'interès històric i una bona part són obres d'art. Es tracta de material d'èpoques diverses, des del segle X fins a l'actualitat, tot i que, naturalment, trobem un creixent nombre de peces a mesura que ens acostem a l'època contemporània, i podem assegurar que té especial importància, dins del conjunt, la col·lecció d'art contemporani del s. XX i dels primers anys del s. XXI.

El pes que té el fons d'art contemporani dins del fons general del Museu d'Història de Girona es deu en bona mesura al fet que des del 1979 (primer ajuntament democràtic) s'ha dut ha terme una programació cultural que ha tingut molt en compte els artistes de la ciutat, de manera que gran part de la programació d'exposicions s'ha fet entorn de les arts plàstiques.

Aquest interès manifest vers l'art ha afavorit col·lateralment que artistes i col·leccionistes hagin vist en el museu un lloc idoni on deixar en bones mans les seves obres, de tal forma que la col·lecció s'ha completat amb donacions de particulars i amb la cessió d'algunes col·leccions importants, com són els dipòsits de la col·lecció Àngel Marsà dipositada els anys 80 o, fa pocs anys, el fons d'escultures de gran format de Paco Torres Monsó i les donacions del conjunt d'obra de Roca-Delpech i Emília Xargay.

La programació municipal entorn de les arts plàstiques ha anat deixant el pòsit immaterial de l'experiència i el coneixement de l'art contemporani al públic, alhora que va engrescar els artistes reconeixent el seu treball, però també ens ha lliurat els testimonis materials en forma de les obres d'art que, com a producte de les exposicions, han anat enriquint el fons, ja sigui gràcies a la generositat dels artistes que n'han fet donació, ja sigui a través de les compres que s'han fet, de mica en mica, amb l'objectiu de completar el fons que estem comentant. Parlem del llegat cultural i patrimonial que ens han deixat les exposicions antològiques d'artistes gironins que, any rere any, ha organitzat el Museu d'Història de Girona i de les 140 exposicions monogràfiques d'artistes contemporanis que van fer les Sales Municipals d'Exposició des de 1989 fins a 2008. Cal fer esment també al fet que, a l'activitat de difusió de l'art contemporani, es van sumar també les iniciatives del Centre Cultural La Mercè en forma d'exposicions i de produccions artístiques de ceràmiques, tapissos i gravats d'autor de l'Escola Municipal d'Art.

Trenta anys després de l'obertura del Museu d'Història de Girona com a tal (1981-2011), el museu compta amb una exposició permanent dedicada al recorregut històric i comença a revisar el seu paper en relació amb el fons que conserva i al servei públic que ofereix a la ciutadania. El museu es proposa, en la mesura de les seves possibilitats, treure més partit dels recursos de què disposa, essencialment del fons i dels espais, renovant i actualitzant el discurs i l'oferta. S'ha començat a treballar en aquest sentit amb el fons d'art contemporani tot renovant alguns dels espais de la planta baixa del museu i dedicant un espai específic a la presentació i dinamització del fons d'art: l'Espai Contemporani.

És el moment, doncs, de presentar un conjunt de nous recursos entorn del fons d'art contemporani de l'Ajuntament de Girona sobre la base de tres iniciatives:

  • Espai Contemporani
    Una sala del museu destinada específicament a mostrar el fons municipal d'art contemporani.
  • Incursió
    Un programa d'exposicions del fons d'art contemporani que es durà a terme a l'Espai Contemporani i que es completarà amb la instal·lació d'obres de la col·lecció als equipaments públics municipals.
  • Art de Girona
    Un web que té com a part fonamental el catàleg digital del fons d'art contemporani municipal, i s'aprofita aquest recurs per mostrar altres continguts relacionats amb l'art contemporani de Girona.
 

Així doncs, la funció del museu s'ampliarà, afegint a la més bàsica de conservar les obres d'art per al futur, la d'afavorir el diàleg entre el museu, la col·lecció i la creació, promoure la investigació historiogràfica i dur a terme accions promocionals que dinamitzin la vida artística de la ciutat al voltant del fons d'art contemporani del museu. Els objectius són donar valor al fons però també als nostres artistes, posar l'art a l'abast de la societat i connectar-lo novament amb la comunitat artística que l'ha fet possible.

© 2020 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat