Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial urbanístic -Cal Onofre-

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006003812

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-128

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (26/09/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5062 de 4/02/08© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat