Dècada de 1830


1832

Charles Wheatstone defineix el principi de la imatge estereoscòpica i realitza les primeres demostracions.

1839

Presentació a París del daguerreotip, de Luis Jacques Mandé Daguerre.

>> Veure vídeo daguerreotip.

>> Veure vídeo daguerreotip (sèrie La llum del cinema).