Dčcada de 1830


1832

Joseph Plateau, i simultŕniament Simon von Stampfer, inventen el fenaquistoscopi, el primer instrument que reprodueix la ilˇlusió del moviment a través de la descomposició d'aquest en dibuixos.

1833

William Horner inventa el daedaleum, més tard comercialitzat amb el nom de zoňtrop.

>> Veure vídeo Zoòtrop 1 (sèrie La llum del cinema).

>> Veure vídeo Zoòtrop 2 (sèrie La llum del cinema).