Cost de les campanyes de publicitat institucional RDF

Relació de totes les campanyes de publicitat institucional que l'Ajuntament de Girona ha subscrit amb els mitjans de comunicació, amb indicació dels imports contractats desglossats per campanya, concepte i mitjà de comunicació, d'acord amb el que es disposa a l'article 11.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació s'ha extret dels contractes de serveis, majors de 300€, de l'Oficina de Comunicació.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Presidència. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.