Cost de les campanyes de publicitat institucional

Cost_campanyes_publicitat_2017.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2018-11-06T12%3A54%3A37.296Z/cost-campanyes-publicitat-2017.csv

Durant l'any 2017 no es varen establir convenis, ni es varen atorgar ajuts i subvencions als mitjans de comunicació.

Les campanyes de publicitat institucional es varen contractar a través dels procediments establerts per la llei de contractació pública vigent. S'han fet amb el procediment de contractació menor, més 3 contractes per procediment negociat sense publicitat.

Contingut:

Tipus de contracte: Camp de dades on es defineix el tipus de contracte que s'ha fet amb els mitjans de comunicació. Són contractes de serveis.

Procediment: Procediment de contractació que s'ha seguit.

Expedient: Número que identifica l'expedient de contractació dins del registre d'expedients.

Unitat: Unitat administrativa responsable d'aquesta contractació.

Data d'adjudicació: Data en què es va aprovar la despesa.

Títol: L'objecte o descripció del contracte.

Preu (s/iva): Preu del contracte sense IVA.

Adjudicatari: Persona, natural o jurídica, a la que l'Ajuntament ha encarregat el servei.

Informació addicional

Última actualització Nov 08, 2018
Creat Nov 06, 2018
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.