Contractació menor d'obres, subministraments i serveis

Contractes_Menors_2018.csv

URL: http://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2019-02-08T12%3A13%3A47.181Z/contractes-menors-2018.csv

Contingut:

Tipus de contracte: Camp de dades on es defineix el tipus de contracte, que pot ser d'obres, subministraments o serveis.

Expedient: Número que identifica l'expedient de contractació dins del registre d'expedients.

Unitat: Unitat administrativa responsable d'aquesta contractació.

Data d'adjudicació: Data en què es va aprovar la despesa.

Títol: L'objecte o descripció del contracte.

Preu (s/iva): Preu del contracte sense IVA.

Adjudicatari: Persona, natural o jurídica, a la que l'Ajuntament ha encarregat l'obra, subministrament o servei.

Informació addicional

Última actualització Feb 08, 2019
Creat Feb 08, 2019
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution