Contractació menor d'obres, subministraments i serveis

Contractes_Menors_2017.csv

URL: http://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2018-02-01T13%3A43%3A40.047Z/contractes-menors-2017.csv

Contingut:

Tipus de contracte: Camp de dades on es defineix el tipus de contracte, que pot ser d'obres, subministraments o serveis.

Expedient: Número que identifica l'expedient de contractació dins del registre d'expedients.

Unitat: Unitat administrativa responsable d'aquesta contractació.

Data d'adjudicació: Data en què es va aprovar la despesa.

Títol: L'objecte o descripció del contracte.

Preu (s/iva): Preu del contracte sense IVA.

Adjudicatari: Persona, natural o jurídica, a la que l'Ajuntament ha encarregat l'obra, subministrament o servei.

Informació addicional

Última actualització Feb 01, 2018
Creat Feb 01, 2018
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution