Calendari de festes locals i laborals RDF

Calendari que inclou les festes laborals a Catalunya més les dues festes locals del municipi de Girona aprovades per acord de Ple.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Presidència. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.