Calendari de festes locals i laborals

Festes locals i calendari laboral 2019.ics

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2018-10-19T11%3A50%3A09.209Z/festes-locals-de-girona-i-calendari-laboral-2019.ics

Calendari de l'any 2019, que inclou les festes locals a Catalunya, més les dues festes locals al municipi de Girona, aprovades per l'acord del Ple de data 12 de març de 2018, que són el dijous 25 de juliol (Sant Jaume) i el dimarts 29 d'octubre (Sant Narcís).

Contingut:

Nom del festiu: Denominació oficial del dia festiu

Data: Dia, mes i any de celebració del festiu

Localització: Girona

URL: Juntament amb el calendari s'ha inclòs la URL del web de l'Ajuntament de Girona, o bé, el web informatiu de la festa en concret a Girona que, segons el cas, serà el web de Sant Joan, Setmana Santa, les Fires de Sant Narcís o Nadal.

Informació addicional

Última actualització Oct 19, 2018
Creat Oct 19, 2018
Format ics
Llicència Condicions de reproducció.