Arxiu Municipal de Girona Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona

Crèdits

Direcció

Joan Boadas i Raset
Jordi Xirgo i Tarrés

Coordinació

Lluís-Esteve Casellas i Serra

Reconstrucció cartogràfica digital

Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) - Ajuntament de Girona

Programació cartogràfica

Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) - Ajuntament de Girona

Selecció i descripció d'imatges

David Iglésias i Franch
Pau Saavedra i Bendito

Disseny i programació del web

Gabinet d'Imatge i Disseny - Ajuntament de Girona

Edita

Ajuntament de Girona
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP)

© 2024 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Crèdits  |  Accessibilitat