Guia d'establiments emblemàtics i singulars

Comerços emblemàtics i singulars

Aquesta guia recull els comerços de la ciutat que des de la Taula de comerç emblemàtic i singular de Girona s'han catalogat com a emblemàtics o singulars.

El criteri per la seva classificació ha estat el següent:

Es considera comerç emblemàtic aquell que, per la seva antiguitat (de més de 100 anys d'antiguitat o de més de 50 anys d'antiguitat) té aquesta rellevància, posant en valor la seva activitat comercial (independentment de la data d'obertura de l'establiment).

Per altra banda, es consideren comerços singulars els que ofereixen un producte únic o d'especial rellevància, així com els comerços que destaquen per la seva significació singular.

Establiments singulars

Per la seva rellevància i/o caràcter únic.

Establiments emblemàtics de + de 50 anys

Amb activitat comercial des de fa més de mig segle.

Establiments emblemàtics de + de 100 anys

Amb una activitat comercial centenària.

Carta de presentació

El comerç identifica al llarg del temps una ciutat i els seus habitants. Constitueix una de les seves principals senyals d'identitat, allò que diferencia unes urbs de les altres. Els establiments característics, els productes únics, les artesanies singulars, l'apel·lació al record individual, és tot plegat un valor afegit davant la uniformitat que es va estenent arreu.

El comerç es una activitat econòmica que a través de les generacions i de la constant adaptació als temps i als hàbits de consum, conserva el caràcter original de les ciutats. Està formada per molt establiments que aporten el tret diferencial, la personalitat i la proximitat amb l'entorn i, per sobre de tot, la humanitat a través de les persones que els gestionen o hi treballen. El comerç no només enriqueix Girona en el sentit econòmic, contribuint a la creació de llocs de treball, sinó que també afavoreix la cohesió i integració social, oferint espais de relació i intercanvi a peu de carrer.

En el cas de la ciutat de Girona, el comerç esdevé una peça angular en l'estratègia de dinamitzar i posar en valor el seu ampli patrimoni històric i urbanístic. En els darrers anys, les dinàmiques de mercat han incidit i incideixen en una continua transformació del comerç tradicional i emblemàtic cap a l'ocupació generalitzada de grans marques o franquícies. Sovint, aquesta transformació es produeix en els espais patrimonialment més sensibles, amb un llegat comercial de segles. El comerç històric, emblemàtic o singular és la màxima expressió viva d'aquest tret d'identitat de la ciutat, es tracta del testimoni físic que construeix la verdadera memòria històrica comercial de la ciutat.
Es tracta, doncs, de posar en valor el paper del comerç en la identitat de la ciutat i en maximitzar les oportunitats del valor cultural, històric, social i turístic que presenta el conjunt d'actius que conforma el comerç emblemàtic gironí.

Amb la creació de la Taula de Comerç emblemàtic i singular, constituïda per agents dels sectors, cultura, comerç i turisme, i associacions de comerciants, s'han definit els criteris i consideracions necessaris per a l'elaboració d'aquest catàleg. Aquesta taula serà també l'encarregada de fer el seguiment i l'execució del pla d'accions per al seu suport i impuls. Aquesta guia constitueix una peça de reconeixement del comerç emblemàtic i singular derivada del treball de la taula, que ha de tenir continuïtat en futures accions de dinamització. Tot plegat, per aconseguir allò que entre tots ens hem proposat: que aquest comerç no només sigui passat i present, sinó que sigui sobretot futur.

Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona