Crèdits

Edita

Ajuntament de Girona
(Àrea de Promoció Econòmica)


Edició i coordinació

ElGiroscopi


Disseny

Nitis Designs


Maquetació

Efimatica


Fotografia

Sílvia Poch
Irene Serrat
Jordi S. Carrera


Imatge de la portada

Recorda-te'n
Autora obra: Anna M. Recasens


Correcció lingüística

CPNL de Girona