Saltar la navegacióMapa del webContactar amb el TMG, Transports Municipals de Girona per correu electrònicInformació sobre accessibilitat
Ajuntament de Girona
TMG, Transports Municipals de Girona
Foto
Us trobeu a:  Inici  >  Transparència

Sistema intern d'informació

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 té per objecte l'establiment de mecanismes o canals d'alerta que garanteixin la confidencialitat i un règim de protecció per les persones que informin sobre vulneracions de l'ordenament jurídic en el marc d'una relació professional. Aquesta Directiva va ser transposada per l'ordenament jurídic espanyol amb la publicació al BOE, amb data 21 de febrer de 2023, de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions informatives i de lluita contra la corrupció.

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s'implanta el present Sistema Intern d'Informació.

Aquest sistema dona compliment a la finalitat de la citada Llei, permetent que les persones físiques que tinguin una relació laboral o professional amb Transports Municipals del Gironès SA puguin informar sobre les accions o omissions a les quals es refereix el seu article 2, sense que en cap cas la seva formulació els confereixi la condició d'interessat.

L'informant podrà optar entre comunicar la informació per mitjà del Canal Intern de Transports Municipals del Gironès SA o bé per mitjà del canal extern davant l'Oficina Antifrau de Catalunya.

El Canal Intern d'Informació de Transports Municipals del Gironès SA permet realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment i de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació.

Normativa i resolucions

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Instruccions reguladores del canal intern del TMG

Resolució del Consell d'Administració de TMG d'implementació del canal de data 25 d'abril de 2022.

Mitjans per comunicar informacions

Canal extern davant l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Canal intern de Transports Municipals del Gironès SA, que s'exposa a continuació.

Canal intern de Transports Municipals del Gironès SA

Informacions per escrit

Formulari en línia

Correu postal adreçat a la Plaça del Vi número 1, 17004, Girona. Caldrà descarregar el formulari contingut en el següent enllaç i emplenar els camps obligatoris assenyalats amb un (*). Així mateix, caldrà indicar en l'anvers del sobre que aquest es dirigeix a "l'atenció de la persona que gestiona el Canal Intern d'Informació".

Informacions verbals

Via telefònica de les 9 a les 13 hores: 972 697 016

Missatgeria de veu: 972 697 017

Sol·licitud de reunió presencial a través de la direcció de correu electrònic canalintern.tmg@ajgirona.cat o bé per qualsevol dels mitjans anteriors

 

© 2023 Ajuntament de Girona  |  Contacte