Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 20 - Xalet Tarrús (execució sentència 537/07 de 12/07/07)

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008000312

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-109

Aprovat inicialment pel Ple (15/01/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (08/07/09)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (01/10/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5260 de 18/11/08

Derogat per la Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 35 - Xatet Tarrús. Núm exp. 19-125


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria, annexes i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat