Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 35 - Xalet Tarrús

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2009009029

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-125

Aprovat inicialment pel Ple (14/07/09)

Aprovat provisionalment pel Ple (13/10/09)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (04/11/09)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5527 de 16/12/09


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat