Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial U.A. Torroella-Nestlé

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003001382

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-103

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (04/11/03)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4103 de 31/03/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat