Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de conservació del patrimoni

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-68

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (12/09/95)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 2128 de 15/11/1995© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat