Us trobeu a » Oferta formativa » Programes formatius

Programes formatius

Sensibilització 5-6 anys

Programa de dos cursos en què es treballa el desenvolupament sensorial i motriu a través de la música. Aquest programa està pensat per contribuir, des de la pràctica de la cançó i el moviment i una metodologia distesa i estimulant, al creixement personal dels infants. Al segon curs hi ha una atenció especial a l'orientació per a la tria de l'instrument que es començarà a estudiar a 1r cicle de Formació Bàsica.

Assignatures setmanals:

 • Música, moviment i cor 60 min

Formació bàsica 1r cicle 7-9 anys

Programa de tres cursos en què es desenvolupen les competències vocals, la percepció auditiva, els coneixements musicals bàsics i s'inicia l'estudi d'un instrument. En les especialitats instrumentals que ho permeten, a tercer curs poden participar del conjunt instrumental corresponent. En aquests casos, l'alumnat pot optar per no participar en el cor.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 30 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 45 min

Formació bàsica 2n cicle 10-11 anys

Programa de dos cursos en què es continua amb el treball del programa de 1r cicle de Formació Bàsica i s'hi aprofundeix. L'alumnat pot deixar de cursar una, dues o les tres matèries de grup (llenguatge, cor i conjunt orquestral).

Assignatures setmanals:

 • Instrument 40 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental 60 min

Formació avançada 10-11 anys

Programa de dos cursos amb l'objectiu d'assolir els coneixements musicals i el nivell instrumental i vocal apropiat per preparar la prova d'accés a 1r curs de grau mitjà dels ensenyaments reglats. Totes les assignatures d'aquest programa són obligatòries.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 45 min
 • Llenguatge 120 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental 60 min

Formació bàsica 3r cicle 12-15 anys

Programa pensat per continuar els aprenentatges adquirits en els programes anteriors o per iniciar els estudis musicals. L'alumnat pot deixar de cursar una, dues o les tres matèries de grup (llenguatge, cor i conjunt orquestral). El contingut curricular vindrà determinat per les necessitats pedagògiques de cada alumne/a.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 40 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental 60 min

Música a mida Joves i adults

Programa amb gran flexibilitat per triar i combinar continguts, pensat per a joves i adults amb coneixements de música, encara que siguin bàsics. Ofereix diverses assignatures optatives, de durada semestral o anual, perquè l'alumne pugui adequar el seu currículum d'estudis musicals als seus propis interessos. Programa d'un màxim de durada de sis anys. Als alumnes que provinguin d'algun altre programa formatiu de l'EMM se'ls permetrà una durada de fins a un màxim de quatre anys. L'alumnat pot cursar i formar part de les diferents matèries i conjunts del programa, segons el nivell i l'especialitat instrumental.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 30 min / 45 min
 • Llenguatge 60 min
 • Cor 60 min
 • Conjunt instrumental 60 min