Us trobeu a » Novetats » Agenda

Calendari escolar

Recull de dates d'interès per a l'alumnat de l'escola o les persones que s'hi vulguin preinscriure.

Festiu

DIVENDRES 1 DE MARç

Dia de lliure disposició recomanat pel CEM

Festiu

DILLUNS 4 DE MARç

Dia de lliure disposició recomanat pel CEM

Represa de les classes

DIMARTS 23 D'ABRIL

Festiu

DIMECRES 1 DE MAIG

Festa del treball

Darrer dia lectiu

DIVENDRES 21 DE JUNY

Veure tot el calendari del curs actual