Us trobeu a:   Inici

Projecte pedagògic «Benjamín de Sefarad»

Presentació

El projecte pedagògic «Benjamín de Sefarad» s'adreça a alumnat de segon d'ESO i té per objectiu promoure activitats didàctiques de contingut històric i patrimonial a través de la utilització de diferents tècniques de recerca, estudi i exposició de treballs en base al llegat cultural jueu, la difusió conjunta dels treballs realitzats, educar a través de l'intercanvi d'experiències i fomentar la sensibilitat, respecte i tolerància que atorga el coneixement d'altres cultures i formes de vida, tot animant la curiositat dels alumnes i l'interès per conèixer aquesta part de la nostra història i, per extensió, d'altres ciutats tant de proximitat com de la resta de l'estat.

Al llarg del curs els alumnes treballen el passat jueu de cada ciutat, dins i fora de l'aula amb visites als calls, arxius i museus, i a través de diferents recursos o eixos temàtics. La presentació final dels resultats dels treballs pot ser en diferents formats: vídeo, aplicacions digitals, publicacions, representacions, etc. Les visites guiades conduïdes pels propis alumnes i la possibilitat de dur a terme intercanvis entre diferents centres són valorats molt positivament per totes les parts implicades en el projecte.

Cronologia

El projecte es va posar en marxa en fase pilot el curs 2014-15, finançat per la Red de Juderías. A Girona es va iniciar amb l'IES Jaume Vicens Vives amb voluntat de fer-lo extensiu en el futur a altres centres educatius. Els primers intercanvis a nivell de comarques gironines han estat amb Besalú (Institut Escola Salvador Vilarrasa) i l'IES de Castelló Castelló d'Empúries.

El curs 2015-2016 s'hi va incorporar l'IES Carles Rahola de Girona.

El curs 2016-2017, any de transició, el projecte canvia i sota la responsabilitat del Patronat Call de Girona, els intercanvis entre instituts catalans han continuat

La càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona, com a observatori d'educació artística i cultural, ha participat en el projecte fent la gestió del coneixement de l'experiència pilot i l'avaluació final del procés. L'anàlisi de resultats del projecte pilot "Benjamín de Sefarad" es fonamenta en la perspectiva internacional de defensa dels drets culturals i en el seguiment de les convencions de la UNESCO sobre diversitat cultural i Agenda de Seül per a l'educació artística i cultural.

Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2019 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat